De onderwijsspecialist van Rotterdam. 

Onderwijs is een van de belangrijkste pijlers van de samenleving. In het onderwijs staan de ontwikkeling van ieder afzonderlijk individu en de talenten van leerlingen centraal. Soms is net een extra zetje of ondersteuning nodig om de ontwikkeling positief te stimuleren. Wij willen door middel van onder andere coaching &  begeleiding een bijdrage leveren aan deze belangrijke fase bij jongeren.

De dienstverlening van Docenergy is gebaseerd op een vijftal kernwaarden.

Energie:
Wij gaan met veel energie aan de slag om u op de juiste manier te begeleiden. Dit gebeurt met veel passie en gedrevenheid, waarbij wij uw blokkades wegnemen zodat u weer meer met positieve energie aan de slag kunt.

Betrouwbaarheid: 
Wij zien betrouwbaarheid als een belangrijke voorwaarde voor vertrouwen. Dit is nodig om in een begeleidingstraject tot het best mogelijke resultaat te komen. Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.

Eerlijkheid:
In onze dienstverlening staat eerlijkheid voorop. Alleen op deze manier zijn wij in staat om vertrouwen te creëren. Op basis van wederzijds vertrouwen worden de beste resultaten behaald.

Verantwoordelijkheid
Wij zien het als een verplichting om de uit te voeren opdrachten goed te laten verlopen. Hierbij is het nemen van verantwoordelijkheid een belangrijke waarde en dit zullen wij dan ook  zeker doen.

Ontwikkeling
Wij willen een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren. Het probleem pakken we aan zodat de energie weer stroomt en ontwikkeling mogelijk is. Tevens is ontwikkeling voor Docenergy een belangrijk aspect. Wij zullen blijven ontwikkelen!